Για το Online family cooking class χρησιμοποιείται η πλατφόρμα zoom, οι όροι χρήσης και πολιτικής απορρήτου της οποίας βρίσκονται εδώ https://zoom.us/terms, https://zoom.us/privacy

Κάθε συμμετέχων αποδέχεται ότι το μάθημα θα μαγνητοσκοπηθεί και θα χρησιμοποιηθεί στο μέλλον από το Kids Cooking Club προβάλλοντας αυτό σε δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης και εν γένει δημόσια προσβάσιμα δίκτυα (πχ Youtube) και δίνει με το παρόν τη ρητή συγκατάθεσή του προς τούτο.

Εάν δεν επιθυμείτε την εμφάνιση της εικόνας σας ή του ονόματός σας, μπορείτε να επιλέξετε μέσω της πλατφόρμας zoom, να μην κάνετε χρήση της κάμερας και να μην αναγράψετε το πραγματικό σας όνομα ή να χρησιμοποιήσετε ψευδώνυμο (το οποίο εξυπακούεται ότι δεν θα πρέπει να είναι υβριστικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό ή κακόβουλο).

Το Kids cooking club δικαιούται κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να εξαιρεί και να απομακρύνει συμμετέχοντες που κάνουν χρήση απρεπών, ειρωνικών, προκλητικών, προσβλητικών, δυσφημιστικών, υβριστικών ή ομοφοβικών εκφράσεων ή κινήσεων ή που κρίνει ότι η εν γένει η συμπεριφορά τους δεν είναι αρμόζουσα στο ύφος και περιεχόμενο του μαθήματος.

Το πάσης φύσεως πνευματικά δικαιώματα του μαθήματος ανήκουν αποκλειστικώς και μόνο στο Kids Cooking Club. Απαγορεύεται η καταγραφή με οποιονδήποτε τρόπο μέρους ή ολόκληρης της εκπομπής/μαθήματος ακόμα και η λήψη screenshot καθώς και η αναδημοσίευση αποσπάσματος screenshot ή ολόκληρου του μαθήματος χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του kids cooking club, όταν πρόκειται για εμπορική χρήση με σκοπό τη διαφήμιση και το κέρδος. Εξυπακούεται ότι επιτρέπεται η προαναφερθείσα καταγραφή για προσωπική χρήση και με ρητή αναφορά στο Kids Cooking Club (#kidscookingclub).

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να απέχουν από την ανάρτηση υλικού (κείμενα, εικόνες, φωτογραφίες, video, αναρτήσεις και σχόλια) το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί παράνομο, απειλητικό, βλαβερό, συκοφαντικό, υβριστικό, δυσφημιστικό, προσβλητικό, πορνογραφικό, βλάσφημο, ενοχλητικό, χυδαίο, άσεμνο, καθώς και από την ανάρτηση οποιουδήποτε υλικού θα μπορούσε να αποτελέσει ή να ενθαρρύνει παράνομη ή αξιόποινη συμπεριφορά, ή να αποτελέσει παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, ή να εκφράσει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις.

Επίσης, σε περίπτωση που γίνει αναφορά από χρήστες ή υποπέσει στην αντίληψη του διοργανωτή Kids Cooking Club οποιαδήποτε συμπεριφορά ή ενέργεια χρήστη που αντιτίθεται στους παρόντες κανόνες (π.χ. απειλητική/προσβλητική συμπεριφορά προς άλλους χρήστες ή προσπάθεια εξαπάτησής τους), ο λογαριασμός του χρήστη θα απενεργοποιείται.

Αποποίηση ευθύνης: Σε καμία περίπτωση το Kids Cooking Club δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης, ούτε για οποιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) του συμμετέχοντος στο μάθημα.

Οι συμμετέχοντες ηλικίας κάτω των 16 ετών πρέπει να έχουν λάβει την άδεια των γονέων τους ή και να συμμετέχουν μαζί τους.